CONG TY TNHH KIEM TOAN TU VAN DOC LAP

INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC)

VP: Tầng trệt lô E, cao ốc Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh

      P. 21, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

 

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

(Kể từ ngày 01/01/2014)

 

Ngoài các dịch vụ cung cấp: Kiểm toán - Dịch vụ kế toán - Tư vấn quản trị, tài chính ...Kể từ ngày 01/01/2014, Công ty IAC triển khai đồng bộ việc cung cấp dịch vụ Đại lý thuế tại TP. HCM, chi tiết:

 

       1- Soạn thảo văn bản giao dịch với Cơ quan Thuế;

       2- Giao dịch với Cơ quan Thuế;

       3- Tiếp nhận hồ sơ gửi Cơ quan Thuế;

       4- Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế;

       5- Thực hiện các thủ tục pháp lý để xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 của người nộp thuế;

       6- Khai thuế, xác định số thuế phải nộp theo tháng - quý - năm theo từng sắc thuế, phương pháp thuế khoán cho người  nộp thuế;

       7- Thực hiện thủ tục để Cơ quan Thuế xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các trường hợp: xuất cảnh - giải thể - phá sản - chấm dứt hoạt động ... của người nộp thuế;

       8- Thực hiện thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế;

       9- Soát xét, chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của Cơ quan Thuế đối với người nộp thuế.

     10- Các dịch vụ thuế có liên quan.

 

Người nộp thuế có nhu cầu, vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc Lập (IAC)

Điện thoại: 08. 22200 670-0902841 780          Fax: 08. 22200 671

Email: manager@auditiac.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.          -       anhkhoa@auditiac.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.