CONG TY TNHH KIEM TOAN TU VAN DOC LAP

INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XDCB

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XDCB

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Độc Lập có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trợ lý kỹ thuật viên kiểm toán xây dựng cơ bản :

- Yêu cầu : +  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành xây dựng gồm: dân dụng, cầu đường, thủy lợi hoặc kinh tế xây dựng

                  +  Có khả năng làm việc theo nhóm

                  +  Có khả năng giao tiếp tốt với khách hàng

- Thu nhập : Hưởng tỉ lệ phân trăm trên doanh số thực hiện 

- Địa điểm làm việc : 101/9 đường số 6, KP Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, Tp. HCM

- Nộp hồ sơ và phỏng vấn tại: : 101/9 đường số 6, KP Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, Tp. HCM

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/04/2016.

Liên hệ : Email: Thanhgiangbs@gmail.com - Điện thoại: 0908 74 94 69 - Anh Giang